By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Nierentowne placówki kulturalne – na czym można zaoszczędzić?

Mimo iż kultura stanowi ważną składową społecznej tożsamości, to wiele instytucji kulturalnych boryka się ostatnio z trudnościami natury finansowej. Przyczyną są coraz wyższe ceny prądu, a także malejące w dobie kryzysu koncentrowanie się na aktywności z obszaru kultury. Jaka przyszłość maluje się przed sektorem kultury?

Kultura w kryzysie

W czasach coraz wyższej inflacji oraz niepewnej koniunktury globalnej, obcowanie z dobrami kultury dla wielu ludzi zeszło na dalszy plan, podobnie jak redukcja śladu węglowego. Jednak zarówno dbałość o otoczenie, jak i wytwory kultury są niezmiernie istotne dla codziennego funkcjonowania, wobec czego nie należy zaniedbywać żadnej z tych dziedzin.

Nie da się zaprzeczyć, że działalność kulturalna pogrąża się w pogłębiającym się chaosie, czego dowodzi chociażby to, że coraz więcej placówek kultury staje się niewypłacalnymi. Konieczne jest wdrażanie odpowiednich środków zaradczych. Redukowanie kosztów da się połączyć z działaniami nastawionymi na ochronę środowiska.

Jakiego typu działania mogą zastosować instytucje kultury?

Coraz wyższe ceny energii odczuwają firmy z różnych sektorów, w tym instytucje kultury. Jednym z możliwych sposobów działania jest porównanie ofert i zmiana dostawcy prądu. Ponadto dobrze jest poszukiwać różnego typu dróg oszczędzania pozyskiwanej energii oraz wcielać w życie przyjazne środowisku środki.

Podobnie rzecz ma się, jeśli chodzi o gaz dla firm. Jego dystrybutorzy oferują placówkom publicznym i firmom rozmaite interesujące oferty i upusty, które mogą przyśpieszyć przezwyciężenie kryzysu. W związku z tym zmiana dostawcy gazu jest opcją wartą rozważenia.

Czego możemy oczekiwać w niedalekiej przyszłości?

Koniunktura na świecie zmienia się dynamicznie, dlatego trudno przewidzieć czego możemy oczekiwać w najbliższym czasie. Propozycje typu prąd dla firm mogą być niedostateczną metodą pomocy dla placówek kultury. Niemało zależy też od tego, w jakim stopniu my sami jesteśmy w stanie w tych ciężkich warunkach wspomagać kulturę, podejmując czynne uczestnictwo w niej.

sztuka, tradycja, zdrowie

  • Odsłon: 112

Related Articles