Poezja

 

 

 JANINA OSEWSKA

W stronę ciszy

Wydawnictwo TIKKUN

Warszawa, 2003

Zdjęcie na okładce: Janina Osewska

ISBN 83-85683-30-5

Więcej informacji

 

 

 

 

JANINA OSEWSKA

Do czasu przyszłego

Wydawnictwo TIKKUN

Warszawa, 2007

Zdjęcie na okładce: Janina Osewska

ISBN 978-83-85683-42-1

Więcej informacji

 

 

 

 

 

 

JANINA OSEWSKA

Tamto

Wydawnictwo Pogranicze

Sejny 2015

 

Grafika:Wiesław Szumiński

ISBN:978-83-61388-74-6

 

 

 

 

JANINA OSEWSKA

Niebieska chwila

Wydawnictwo S±siedzi

Białystok 2017

Zdjęcie na okładce: Janina Osewska

ISBN: 978-83-64505-48-5