Poezja

 

JANINA OSEWSKA

W stronę ciszy.

Wydawnictwo TIKKUN

Warszawa, 2003

Zdjęcie na okładce: Janina Osewska

ISBN 83-85683-30-5

Więcej informacji

 

 

 

JANINA OSEWSKA

Do czasu przyszłego.

Wydawnictwo TIKKUN

Warszawa, 2007

Zdjęcie na okładce: Janina Osewska

ISBN 978-83-85683-42-1

Więcej informacji